Tổng hợp hình ảnh dự án Monaco Hill Mũi Né. Được chúng tôi ghi nhận tại dự án.